Війна

„Považujeme sa za Ukrajincov.“ Ako Rómovia z Charkova zorganizovali letný tábor pre deti v Užhorode

9 februára 2023 21

ukenhucsro

Igor Antonenko má 21 rokov a je mládežnícky líder rómskej mládeže, boxer a dobrovoľník.

So začiatkom invázie bol spolu so svojou početnou rodinou nútený prísť do Užhorodu. Nezaháľal tu a spolu s kamarátmi pod záštitou UNICEF zorganizoval športový tábor pre deti. A teraz rozvíja náboženskú rómsku komunitu v Kolíne nad Rýnom (Nemecko).

V rozhovore s ním hovoríme o povolaní, službe a láske, ktoré pomáhajú nestratiť vieru vo víťazstvo.

Ihor Tabir K

Nerobíme žiadne delenie na Rómov a Ukrajincov. Máme to organicky prepojené

Igor pochádza z Luhanskej oblasti a keď v roku 2014 prišla do jeho domu vojna, presťahoval sa s rodinou do Charkova. Dlho bol obyčajným ukrajinským tínedžerom: študoval na Charkovskej univerzite, vážne sa začal venovať boxu. Opakovane zvíťazil na regionálnych a celoukrajinských súťažiach v boxe, stal sa kandidátom na titul majstra športu a teraz sa snaží aj naďalej rozvíjať v tomto smere.

„Ako dieťa som sa hanbil priznať, že som Róm. Bol som úplne ponorený do športu, zámerne som sa oddelil od svojich rómskych koreňov, mal som iné ciele a smerovanie v živote.

Ale keď som začal dospievať, myslieť na svoju rodinu, budúcnosť, zamyslel som sa – kto som?

Začal som častejšie komunikovať s Rómami vo svojom okolí, viac som spoznával našu kultúru – tance, spev s gitarou. Začalo ma to baviť, cítil som, že je to niečo blízke môjmu srdcu.

Uvedomil som si, že byť Rómom je moja výhoda. Ale aj ja, aj moji priatelia sa cítime byť Ukrajinci. Nemáme žiadne delenie na  Rómov a Ukrajincov. Máme to organicky prepojené. 

Po objavení pre seba rómskej kultúry sa Igor rozhodol pomôcť ju objaviť aj iným Rómom zo svojho prostredia. Spolu so svojou sestrou Elvirou Antonenko a priateľom Rodionom Christovým sa zúčastnil projektu Upshift od UNICEF a snažil sa sprístupniť kultúru Rómom prostredníctvom piesní, tancov a jazyka. Dokonca založili vlastný futbalový tím.

„Cieľom nášho tímu je ukázať všetkým Rómom, že máme na čo byť hrdí a okolo  čoho sa spojiť.“

„Nie je žiadnym tajomstvom, že rómska kultúra je stereotypná. Z tohto dôvodu sa jej mnohí z nás nechcú venovať, aby nevznikali nepríjemné asociácie. Preto sa strácajú kultúrne charakteristiky celého národa. A my sme ukázali, že je to cool a cenné!“

Igor je vo svojej komunite jedným z duchovných vodcov mládeže a je presvedčený, že ich veľmi spája aj kresťanstvo. Napríklad na vianočnej omši 2022 prezentovali výsledky svojho projektu.

Tento projekt bol taký zaujímavý a úspešný, že ich komunita plánovala vytvoriť samostatnú rómsku školu s takým kultúrnym dôrazom. Dokonca už nadviazali spoluprácu s TKI (pozn.red. Tavrijský Kresťanský Inštitút ) v Chersone. Študenti by po absolvovaní štúdia mohli získať vysvedčenie a pokračovať v štúdiu na stredných odborných alebo vysokých školách.

„Veľmi jasne sme videli smer, ktorým sa môžeme pohnúť. Bol to prelom, cítili sme, že dokážeme veľa. Ale vojna zničila plány mnohým, aj nám.“

Ihor Church J

„Cestovali sme asi 4 dni. Ľudia nás nechali prenocovať vo svojich domovoch. Posilnilo to našu istotu, že sme jeden národ.“

„Začiatok príbehu sa u všetkých podobá. Ráno, výbuchy, panika. Nebolo to pre mňa nič nové, preto to možno bolo ťažšie prijať. Vrátili sa mi všetky spomienky z roku 2014: ako bola bombardovaná moja štvrť v Luhansku, ako ľudia, ktorých som poznal, umierali, ako padali granáty. Toto všetko som už prežil. A keď som znova počul tieto zvuky, prvá myšlienka, ktorá mi prebleskla, bola: „Skutočne sa to opakuje?“

Igor obvolal všetkých z komunity, čo je približne stovka ľudí. Po pár dňoch strávených v pivniciach pochopili, že je čas odísť a na radu kamaráta sa rozhodli odísť do Užhorodu.

„Máme veľkú komunitu, asi sto ľudí. Všetci museli byť vyvedení. Tak sme to zobrali na seba, že odídeme ako prví, nájdeme miesto a pripravíme cestu pre ostatných.

„Cestovali sme asi 4 dni. Ľudia nás nechali prenocovať vo svojich domovoch. A to posilnilo našu istotu, že sme jeden národ.“

V Užhorode ich prijala cirkev a farár Jánoš.

„Tí, čo odišli skôr, mu zverili kľúče od svojich domov. A on ich jednoducho vzal a dal tým, ktorí prišli.“

O pár dní neskôr sa podarilo zorganizovať príchod ďalších rodín do Užhorodu.

„Boli problémy s benzínom, s logistikou, komunikáciou. Stalo sa, že rodiny s 3-4 deťmi išli 10 kilometrov na miesto stretnutia na stanici, pretože sa nedalo zohnať taxík. Pod paľbou, riskujúc životy celej rodiny.“

Už v Užhorode pokračovali Charkovčania v službe a Igor hovorí, že im to vtedy tiež veľmi pomohlo.

„Bolo to pre nás vtedy duševne veľmi ťažké, jednoducho sme mesiac po tom všetkom strese, ktorým sme si museli prejsť, nemohli nič robiť. Prinajmenšom nás to rozhodilo.

Tam sme sa stretli s Aladárom Horváthom (pozn. red. Rómsky líder mládeže v Užhorode), začali sme užšie komunikovať, neustále nám hovoril: „Vidím, že je to pre vás ťažké, dajme si stretnutie, porozprávajme sa, porozmýšľajme, čo sa dá robiť. „Priniesol veľa nápadov a som mu veľmi vďačný za takú úprimnú vytrvalosť.

Takto začala naša práca v Užhorodskom integračnom centre mládeže a spolupráca nám pomohla rýchlejšie sa spamätať.

Deti povedali, že snívajú o tom, že pôjdu skôr spať, aby sa mohli skôr zobudiť a ísť do tábora.“

V júli UNICEF oznámil začiatok druhej vlny projektu Upshift. Igor a jeho priatelia sa poradili so svojimi mentorkami Vasilisou a Samirou, následne vyjadrili myšlienku organizovať športový tábor pre deti.

— Jasne sme pochopili hodnotu nášho projektu a jeho motto „Deti potrebujú detstvo“.

Pre deti je veľmi ťažké prežiť vojnu, videl som v ich očiach tichý strach. A to, keď vidíš plačúce dieťa, ktoré nevie povedať nič iné ako „mama“ a „ocko“. A samotní rodičia sú bezradní a nevedia, ako sa správať a čo robiť. V týchto chvíľach sme si uvedomili, že musíme konať.

— Problémy sa vyskytli napríklad s oneskoreným financovaním. Na prípravu všetkého – od jedla až po inventár, sme mali  len 3 dni. Zapojili sme do toho celé mesto, ktoré sme navyše veľmi nepoznali (úsmev).

Koncom augusta navštívilo trojdňový tábor Romaška viac ako 50 detí a zapojilo sa doň približne 10 organizátorov.

Ihor Tabir Kj

Úprimne povedané, deti v Užhorode sú zvláštne, líšia sa od charkovských vo veciach vzdelávania, výchovy, etikety. Predpokladali sme, že deti budú neposlušné, môžu nadávať a zle sa správať.

Prvý deň bol taký náročný, že som už tento nápad oľutoval: „Do čoho som sa pustil?“. Ale spoločným úsilím a modlitbami sa všetko podarilo. Hrali sme futbal, volejbal a mali sme hodiny boxu. Deti mali možnosť sa 3 dni bez starostí hrať.

A na tretí deň, keď sme mali rozlúčku, všetci začali plakať, objímať sa a nechceli nás pustiť. Cítil som také teplo v srdci! Takúto reakciu som od nich vôbec nečakal. Nebol to však len projekt, ale vec, robená s láskou. A cítili to všetci: deti aj organizátori.

Ihor Tabir F

Bola aj ďalšia situácia. Každé ráno sme sa stretávali o ôsmej ráno a báli sme sa, či deti prídu na druhý deň. A keď som prichádzal skôr, okolo 7. hodiny, všetky deti ma už čakali! Bol som tak prekvapený, pýtal som sa, čo tu robia tak skoro, a oni odpovedali: „Mysleli sme, že je to o siedmej!“. Bolo to veľmi dojemné.

A tiež povedali, že snívajú o tom, že budú skôr chodiť spať, aby sa skôr zobudili a išli do tábora. Dalo nám to motiváciu, nádej, pochopenie toho, že to všetko nie je márne!

A očividne sa deti dokázali odpútať od vojny, všetkých traumatických spomienok a byť obyčajnými deťmi, rovnako ako ich rovesníci v rôznych krajinách. A cieľ bol dosiahnutý.

Ihor Tabir G

Vytvárame prostredie, v ktorom môžu Rómovia medzi sebou komunikovať a ľahšie to prežívať

Po niekoľkých mesiacoch na Zakarpatsku sa Igor s rodinou rozhodol odísť do Nemecka. Vysvetľuje, že to malo niekoľko dôvodov: hľadal si prácu a chcel pokračovať vo svojom náboženskom poslaní.

„Bolo veľa Rómov, ktorí odišli do zahraničia, no neprispôsobili sa novému miestu. Sme vďační, že im Nemecko dalo všetko potrebné k životu – byty, sociálne zabezpečenie. Chýba im ale prostredie, pre jazykovú bariéru sa doslova nemajú s kým porozprávať.

Pretože aj v Nemecku existujú stereotypy, že Rómovia sú Rómovia v tom najhoršom zmysle slova. A nie každý sa správa voči ním priateľsky.

Preto sme v záujme zachovania našej viery a našej cirkvi pochopili, že je potrebné ísť tam, kde je to najviac potrebné.

Keď sme prvýkrát prišli do oblasti, kde sa nachádza kostol, stretli sme tam veľa Rómov z Mykolajeva a iných častí Ukrajiny. Keď som im povedal, že tu čoskoro začne bohoslužba a že môžu chodiť do kostola, veľmi ochotne zareagovali a začali sa pýtať na číslo a adresu.

Chcel by som poznamenať, že ani v Charkove, ani v Užhorode nie je náš kostol pre ostatných uzavretý. Navštevujú ho najmä Rómovia, no navštíviť ho môže každý.

Ihor Church Fd

Igor a jeho priatelia sú aktívni dobrovoľníci, doručujú humanitárnu pomoc na Ukrajinu.

„To, že sme odišli, vôbec neznamená, že všetky problémy sú za nami, môžeme si vychutnávať život. Považujeme sa za Ukrajincov a bolesť pre našu Ukrajinu zostáva. Žije tu 5.-6. generácia našej rodiny. Toto je naša krajina!

Počas tejto doby sa naše kultúry veľmi prepojili. Existuje veľa ukrajinských piesní s rómskymi motívmi. Rómovia sú ako korenie pre šťavnatý ukrajinský boršč.

Úprimne povedané, v zahraničí sa občas vyčítavo pýtaš sám seba „Prečo sme odišli?“. A potom okolo seba vidíš týchto ľudí, ktorí potrebujú pomoc, a uvedomíš si, že tu musíš byť.

Áno, problém života a smrti je tu vyriešený, ale otázkou je, ako pomôcť pokračovať v živote na novom mieste. Vytvárame prostredie, v ktorom môžu Rómovia medzi sebou komunikovať a je ľahšie to prežívať. Boh nám teraz otvoril nové dvere, aby sme zjednotili ľudí.“

Článok bol pripravený s podporou Medzinárodnej nadácie Renaissance v rámci projektu „Boj proti predsudkom a stereotypom voči Rómom počas vojny, zjednotenie spoločného úsilia o víťazstvo“. Článok vyjadruje názory autorov, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s názormi Medzinárodného nadácie Renaissance.

Halyna Hychka, Varosh

Foto: zo súkromného archívu Igora Antonenka

 

ukenhucsro

0 #