СПЕЦПРОЕКТ

„Re: Open Zakarpattia“: fórum nápadů a řešení, které dá nový impuls rozvoji Zakarpatska

Akce se bude konat začátkem listopadu. Říkáme podrobnosti

ukenhurosk

Co víme o Zakarpatsku? Co si představujeme, když mluvíme o Zakarpatsku?

Toto je nejzápadnější region Ukrajiny v samém středu Evropy. Hraničí se čtyřmi zeměmi EU a NATO najednou.

Je to region s dávnou historií a bohatým kulturním dědictvím, malebnou přírodou, nedotčenou ekologií, majestátními karpatskými horami, dobrým vínem, voňavými sýry a legendární bryndzou, eklektickou gastronomií, jedinečnými termálními lázněmi a pohostinnými lidmi různých národností, kteří jsou zvyklí na bydlení ve měru a úctě.

Tuto asociativní řádu můžeme pokračovat teměř do nekonečna, a to nám navrhuje mešlenku, že Zakarpatsko má vše, aby býlo rájem na zemi, nebo alespoň příběhem úspěchu, který vede Ukrajinu do Evropy.

Ale, z různých důvodů,  v posledním desetiletí Zakarpatsko přeživá těžké období, stejně jako celá Ukrajina. Bohužel, se region prakticky přestal rozvíjet, někdy dokonce degraduje. Zakarpatsko ztratilo důvěru a ambice. Ztratilo  lidí. Tento region ztrácí pozornost těch, kteří usilují o rozvoj, ale stává se “výměnnou kartou“ pro těch, kteří se o Zakarpatsko nestarají. Oblast se najednou začala spojovat výlučně s pašováním, separatismem a kriminálními střety.

Ale i přes to vše,  je Zakarpatsko nadále příkladem pro celou Ukrajinu, protože v malém regionu žije a pracuje v míru mnoho různých národností, vyrábí se zde 1/3 všech sjezdových lyží na světě a také komponenty pro světové automobilové značky VW a Audi,  zde se vyrábějí automobily: Škoda, kávovary Nespresso, šijí oblečení Zara a Hugo Boss. Pěstují také šťavnatou zeleninu a ovoce, vytvářejí neuvěřitelné víno a další bioprodukty.

Zakarpatí má velký potenciál a je pravděpodobně nejvíce podceňovanou oblastí Ukrajiny.

 Zde žijí lidé, kteří hledají změnu a jsou připraveni tyto změny vytvořit. Přes všechny potíže, krize a epidemie.

Vzhledem k tomu všemu Zakarpatsko potřebuje vážnou diskusi. Diskuse o budoucnosti. Stejná diskuse o Zakarpatsku je nutná pro celou Ukrajinu a také pro střední a východní Evropu.

 K zahájení této diskuse se ve dnech 7. – 8. listopadu bude konat fórum  rozvoje Zakarpatské oblasti s názvem „Re: Open Zakarpattia“ – aby se tento region znovu otevřel pro sebe a zemi, a společně proměnit Zakarpatsko na novou historii úspěchu Ukrajiny.

Myšlenka fóra

 “Re: Open Zakarpattia“ –  je fórum nápadů a řešení pro rozvoj Zakarpatské oblasti, které má přilákat pozornost na jedinečnou multikulturní oblast Ukrajiny, její západní frontu v srdci Evropy pod samotnými hranicemi s EU a NATO .

 Cílem fóra je také vyvrátit negativní stereotypy o Zakarpatsku, které se za posledních několik let nahromadily, znovu otevřít region pro zbytek Ukrajiny a světu, ukázat jeho potenciál a příležitosti, vytvořit program kvality pro Zakarpatskou oblast, shromaždit nejlepší nápady a řešení odborníků, manažeřů, veřejnosti.

 Fórum je navrženo tak, aby pomohlo znovu objevit Zakarpatsko, a to jak z hlediska tradičních a nových příležitostí, tak i z hlediska otázek, které poskytnou další impuls pro rozvoj regionu a Ukrajiny v celku.

Reopen Longread 960 550

Myšlenka projektu se tedy neomezuje pouze na akci, dvoudenním fórumem, ale zahrnuje dlouhý a víceúrovňový diskurz. Proto se v rámci tohoto projektu kromě fóra plánuje také příprava multimediálních příběhů o Zakarpatsku a řada otevřených diskusí.

 Tento projekt realizuje nevládní organizace „Institute for Central European Strategy“ s podporou Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), která poskytuje příležitost realizovat plán na nejvyšší úrovni a na základě objektivity a nezávislosti.

 Nač  je toto fórum?

 Fórum by se mělo stát nezávislou platformou, kde by mohli spolupracovat všichni, kdo vyvíjejí a rozhodují o vývoji Zakarpatska nebo ovlivňují tento proces.

 V současné době taková platforma neexistuje a dosud neexistovala. Fórum s takovým nápadem by proto mohlo být každoročním a zároveň by se mohlo proměnit ve velkou víceletou kampaň na propagaci Zakarpatska, zejména mimo Zakarpatské oblasti.

Roz Twitter Cover 7 8novem Ed

Ve skutečnosti bude taková informační kampaň v rámci přípravy a pořádání tohoto fóra prováděna během 6 měsíců roku 2020 – do, během a po 2denním fóru.

 Fórum by mělo poskytovat jasné a objektivní odpovědi na otázky, co Zakarpatsko ve skutečnosti je, a  nejdůležitější – jakým může a jakým mělo by být  Zakarpatsko vzhledem k jeho historii, zdrojům a potenciálu.

 Proč Re: Otevřít Zakarpatii?

Speciálně pro tento projekt jsme vyvinuli kreativní řešení a vhodnou značku, abychom odhalili myšlenku a cíle naší iniciativy.

Navrhujeme nejen otevřít Zakarpatsko, ale také znovu objevit tento region, znovu otevřít, přehodnotit, zahájit něco z nové prázdné stránky, napsat novou historii, novou historii úspěchu Ukrajiny.

Zároveň usilujeme o to, aby se Zakarpatsko znovu a znovu otevíralo pro Ukrajinu a svět.

Proto jsme náš projekt a fórum pojmenovali „Re: Open Zakarpattia“.

Reopen Start Long 1 5

Pro další posílení této myšlenky a přitažlivosti jsme použili symbol „list“, „stránka“, a tedy „histirii“ s asociativní řadou „nová stránka“, „ z nové stránky“, „tabula rasa“, „znovu otevřít“, „napsat novou stránku historie“, „napsat novou historii úspěchu“.

Reopen Start Long 9

Ve slově „Re: Open“ používáme dvojtečku, abychom dále zdůraznili její význam, tj. „znovu objevit“, „znovu otevřít“, protože dvojtečka vždy znamená další význam, asociativní řadu, kvalitativní charakteristiky, abychom něco přehodnotili.

Roz Youtube Thumbnail Road

Témata fóra

 Na základě myšlenky fóra si klademe za cíl pokrýt klíčové problémy rozvoje Zakarpatské oblasti, jak se do nich ponoříme, zahájit dlouhodobou diskusi a vytvořit podmínky pro kvalitní řešení, a tím zároveň, vytvořít pozitivní denní program regionu.

 V posledních letech je Zakarpatská oblast z mnoha důvodů spojována především s negativními událostmi nebo jevy. Ale to je zkreslená a mylná představa o regionu.

Fórum  Re: Open Zakarpattia by mělo formulovat a odůvodnit další jiný veřejý denní program  pro tento region, a to:

– co čeká Zakarpatsko a Ukrajinu v podmínkách po „koronové krizi“;

– Zakarpatsko, jako západní hranice Ukrajiny: jak se zbavit „provincialismu“ ve středu Evropy;

– jak se bude region vyvíjet v nových podmínkách v důsledku decentralizace a správní reformy;

– jak Zakarpatsku zopakovat „investiční zázrak“ na počátku dvacátých let;

infrastruktura Zakarpatska jako most na Západ k EU;

– mediální výzvy pro Zakarpatsko: jak vyvrátit stereotypy a čelit dezinformacím;

– turistika,  jako “driver” regionálního rozvoje,  a proč je turistika na Zakarpatsku více než byznys;

vzdělávání, kultura a multikulturalismus Zakarpatska;

– Východ a Západ společně: proč může být Zakarpatsko příkladem pro porozumění;

– výzvy v oblasti životního prostředí: jak rozvíjet Zakarpatsko v souladu s přírodou;

– přeshraniční spolupráce, politika sousedství Ukrajiny se západními sousedy a role ukrajinských hraničářů při vytváření dobrého sousedství.

Reopen Start Long 1 13

Těmto a mnoha dalším otázkám se bude věnovat ve samostatných tematických „panelích“ a během prezentací ve fóru.

 Také „Re: Open Zakarpattia“ dále představí výsledky rozsáhlého sociologického výzkumu o Zakarpatsku od Nadace „Demokratické iniciativy Ilka Kucheriva“, a analytické materiály odborníků a analytických institucí.

 Účastníci a hosté fóra

 „Re: Open Zakarpattia“ je otevřená událost, která by měla spojit v onlinovem režimu ty, kteří usilují o rozvoj Zakarpatska.

 Očekáváme, že fórum bude zajímat vedení země, relevantní ministři, poslanci, politici, novináři, osobnosti veřejného života, diplomatické sbory a mezinárodní organizace, odborníci, úředníci místní správy, úředníci, úředníci ze sousedních zemí EU a NATO, analitická centry.

 Pod každým z tematických „panelů“ plánujeme přilákat jasné a kvalifikované řečníky kombinující místní, národní a mezinárodní odborné expertizy z každé otázky.

 Jména prvních řečníků můžete vidíte na webu reopen.zakarpattia.org.ua

Reopen Start Long 1 35

Fórum a COVID-19: nový formát a data událostí

 Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci ohledně COVID-19 na Ukrajině a v Zakarpatské oblasti jsme se rozhodli změnit formát vývojového fóra Re: Open Zakarpattia z hromadné akce na online akci a přesunout fórum na nová data – 7. – 8. listopadu.

 Až donedávna jsme doufali, že se nám podaří uspořádat fórum „Re: Open Zakarpattia“ podle původního plánu a shromáždit na jednom místě pro otevřenou diskusi co nejvíce lidí, kteří tvoří a rozhodují o vývoji Zakarpatska. Uprostřed léta se zdálo, že to bude fungovat, ale neuspokojivé trendy v počtu pacientů s koronavirusu v posledních několika týdnech nás donutily přehodnotit naše plány.

 Proto ve dnech 7. – 8. listopadu připravujeme fórum ve smíšeném formátu, které bude zahrnovat vytvoření digitálního studia v místě konání akce. To umožní zaprvé, přijmout k živé diskusi ty řečníky, kteří budou v dnešní době fyzicky moci přijít na Zakarpatsko, zadruhé, připojit online ty řečníky, kteří nebudou moci přijít, a zatřetí, poskytovat kvalitní integrované vysílání celého fóra na internetu (Facebook, Youtube), prostřednictvím místních televizních kanálů, zejména partnerů fóra „Suspilne Zakarpatia“ a „M-Studio“, a na jakýchkoli jiných platformách, které se o tuto událost zajímají. Pokud to epidemická situace dovolí, kromě organizátorů a řečníků budou moci na místě pracovat také novináři a partneři fóra.

Roz Fb Timeline 3 7 8nov

Bezpečnost a zdraví lidí je pro nás jako organizátory fóra nejvyšší prioritou. Zároveň věříme v sílu a hodnotu živé diskuse, která je dnes na Zakarpatsku kriticky nutná. Nový formát Re: Open Zakarpattia umožní uspořádat akci v listopadu, v souladu se všemi požadavky na karanténu, bez ohledu na zlepšení nebo zhoršení epidemické situace v té době, a současně dosáhnout primárních cílů fóra , a to upozornit na jedinečnou multikulturní oblast Ukrajiny, její západní hranici v srdci Evropy pod samotnými hranicemi s EU a NATO, vyvrátit negativní stereotypy o Zakarpatsku, které se za posledních několik let nahromadily, znovu otevřít tento region pro zbytek Ukrajiny a svět, ukázat jeho potenciál a příležitosti, vytvořit program kvality pro Zakarpatskou oblast a shromáždit ty nejlepší nápady a řešení od odborníků, manažerů a veřejnosti. Online vysílání fóra a aktivní online komunikace osloví nejen široké publikum lidí se zájmem o dané téma, ale také jej zapojí do diskuse prostřednictvím komentářů a zpětné vazby.

Tato rozhodnutí o změně byla pro celý tým projektu Re: Open Zakarpattia velmi obtížná. Velmi doufáme na porozumění všech, kteří se již k našemu projektu připojili, a rádi zdůrazňujeme, že nyní všichni plánovaní řečníci fóra, což je asi 50 skvělých lidí, potvrdili svou účast v nových termínech, a my už začíname je ohlašovat na webu reopen.zakarpattia.org.ua v několika vlnách spolu s předběžným programem akce, k další motivaci všech zájemců.

V současné době svou účast už podtvrdili na Re: Open Zakarpattia  – ministr kultury a informační politiky Oleksandr Tkačenko, předseda výboru Nejvyšší rady pro integraci Ukrajiny s Evropskou unií Ivanna Klympush-Tsintsadze, předseda Zakarpatské regionální státní správy Oleksij Petrov, ministr zahraničních věcí Ukrajiny v 2014-2019 Pavlo Klimkin, generální ředitel a iniciátor projektu „Promprylad. Renovace“ Yuriy Filyuk, zakladatel projektu „Ukrainer“ Bohdan Logvynenko, režiser “Moje myšlenky jsou tiché“ Antonio Lukič, zakladatel společnosti pro.mova a člen Nestor Group Yevhen Hlibovytsky, umělec a kreativní stratég Olesya Drashkaba, novinář a šéfredaktor „Historické pravdy“ Vachtanh Kipiani, ředitel Institutu zahraniční politiky a obchodu maďarského ministerstva zahraničí Marton Ugrozhdi, spolumajitel a předseda dozorčí rady holdingu emocí „! FEST“ Andriy Khudo, prezident ukrajinského PEN Andriy Kurkov, herečka a vítězka ceny Golden Whirlwind Rimma Zubina a další.

Kontakty a spolupráce

Jsme otevřeni nápadům, návrhům a spolupráci.

Online registrace a akreditace pro účast ve fóru na webu reopen.zakarpattia.org.ua budou brzy otevřeny.

Nyní se můžete obrátit na jakékoli dotazy: reopen.zakarpattia@gmail.com a +380673278074

Zároveň důrazně doporučujeme přihlásit se k odběru oficiálních stránek fóra na sociálních sítích, včetně akce na Facebooku, a také stránek online časopisu Varosh, který je další oficiální informační platformou projektu „Re: Open Zakarpattia “.

YoutubeTelegramInstagram Facebook

Co je nevládní organizace „Institut středoevropské strategie“?

Jedná se o veřejnou organizaci, která funguje na principu „think tanku“ a sídlí v Užhorodu.

Ices Reopen Longread 11

Ačkoli byl Institut pro středoevropskou strategii (The Institute for Central European Strategy, ICES) založen relativně nedávno, v únoru 2019 organizace již provedla řadu iniciativ v oblasti vzdělávání, rozvoje médií, místní správy, mezinárodní spolupráce, prosazování reforem a dalších.

NGO „Institute of Central European Strategy“ je zakladatelem a organizátorem fóra „Re: Open Zakarpattia“.

 

Dmytro Tuzhansky, ředitel Institutu pro středoevropskou strategii“,

speciálně pro Varosha

 

 

Tento materiál poskytla společenská organizace Institut pro středoevropskou strategii za podpory Agentury USA pro mezinárodní rozvoj (USAID). Jeho vznik byl umožněn upřímnou podporou amerického lidu prostřednictvím Agentury USA pro mezinárodní rozvoj (USAID). Za obsah materiálu nese výhradní odpovědnost společenská organizace Institut pro středoevropskou strategii a nemusí nutně odrážet názory USAID nebo vlády USA. Žádná část tohoto materiálu nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, elektronicky, kopírováním nebo jiným způsobem, bez řádného odkazu na původní zdroj.

1559804758 660x255

ukenhurosk

0 #