VІІI науково-практична конференція молодих учених та студентів “Закарпатські правові читання”

У рамках конференції запланована робота за такими тематичними напрямами (секціями):

1. Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, філософія права.

2. Конституційне право та процес, муніципальне право, порівняльне правознавство.

3. Міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, право Європейського Союзу.

4. Адміністративне право та процес, фінансове право.

5. Цивільне, господарське право та процес, сімейне право.

6. Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право.

7. Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність.

8. Трудове право, право соціального забезпечення.

9. Земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право.

10. Інформаційне право, Інтернет-право, мас-медіа право, право інформаційної безпеки.

11. Право інтелектуальної власності та інноваційних технологій.

12. Державно-конфесійне право та державно-церковні відносини.

13. Новітні галузі права.

14. Судоустрій, прокуратура та адвокатура.

Реєстраційна форма за посиланням.

0 #