Тренінг “Навики ефективної взаємодії з метою продажу товарів та послуг”

При проведенні тренінгу використовується 70% практики, 30% теорії!

ЦІЛЬВА АУДИТОРІЯ: Фахівці з продажу товарів та послуг

МЕТА ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ: Отримання та систематизація знань та практичних вмінь в сфері роботи з клієнтом, що дозволить кожному учаснику зробити об’єктивну оцінку власного досвіду; збільшить особистісну ефективність і успішність професійної сфери.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ: Тренінгова програма складається з теоретичної та практичної частини, остання з котрих включає в себе навикові вправи кожного елементу теорії.

Вміст тренінгової програми розподіляється наступним чином:

30% – теоретичний матеріал (лекції, міні-лекції);

70% – практична частина (обговорення в групі, обговорення в малих групах, ділові та рольові ігри, опрацювання презентаційних матеріалів, обговорення відеороликів та ін.).

Етап підготовки:

• Початок тренінгової програми
• Актуалізація теми, оголошення мети, завдань, прийняття правил
• Поняття про етапи продажу
• Загальна та спеціальна підготовка менеджера до процесу продажів та консультування
• Значення рівня професійної компетенції
• Постановка мети, технологія SMART

Встановлення контакту з клієнтом:

• Основні техніки встановлення контакту з клієнтом
• Значення емоційного стану у взаємодії з клієнтом
• Вербальні і невербальні способи встановлення контакту
• Індивідуальний підхід до клієнта, елементи клієнтоорієнтування
• Віддзеркалювання клієнта
• Елементи НЛП

Виявлення потреб клієнта:

• Основні види потреб клієнтів та способи їх виявлення. Піраміда Маслоу
• Види запитань. Відкриті та закриті запитання
• Техніки активного слухання
• Поняття ефективної презентації. Види презентацій
• Правила правильної презентації
• Формула «Характеристика – Перевага – Вигода»
• Поняття аргументації

Робота із запереченнями клієнта:

• Поняття заперечення від клієнта
• Типи заперечень
• Причини виникнення заперечень
• Психологічний аспект знижки
• Доцільність надання знижки клієнту

Завершення взаємодії з клієнтом:

• Поняття завершення взаємодії з клієнтом
• Сигнали завершення взаємодії з клієнтом
• Прийоми та способи завершення взаємодії з клієнтом
• Встановлення довготривалих відносин між менеджером та клієнтом

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ :

• Засвоєння знань, вмінь і навиків ефективної комунікативної взаємодії з клієнтом, тим самим сприяючи розширенню клієнтської бази;
• Збільшення об’ємів замовлення за рахунок набутих та відпрацьованих навиків у спілкуванні;
• Вироблення в учасників тренінгової програми відповідної лінії поведінки в напрямку підвищення іміджу даної компанії; збільшення лояльності клієнтів у відношенні до компанії.

Додаткова інформація за телефоном: 095 40 22 406

0 #