Тренінг для керівників “Ефективне управління персоналом”


Попередній запис за телефоном 095 402 24 06. Кількість місць обмежена.


Тривалість тренінгової програми 6 год.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: програма навчання розрахована на керівників і топ-менеджерів.

МЕТА ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ:

• Систематизація знань про основні управлінські функції;
• Відпрацювання навичок ефективного планування, цілепокладання і постановки завдань, інструктування підлеглих;
• Організації робочого процесу, координації роботи, мотивування до праці, контролю результатів.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ:

Тренінгова програма складається з теоретичної та практичної частин, остання з котрих включає в себе навикові вправи кожного елементу теорії.

Вміст тренінгової програми розподіляється наступним чином:

30% – теоретичний матеріал (лекції, міні-лекції);

70% – практична частина (обговорення в групі, обговорення в малих групах, ділові та рольові ігри, опрацювання презентаційних матеріалів, обговорення відеороликів та ін.).

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

• Засвоєння знань, вмінь і навиків ефективної взаємодії з підлеглими;
• Аналіз власної управлінської лінії поведінки та порівняння її з досвідом колег;
• Вироблення алгоритму постановки цілей та способів управління персоналом;
• Адаптування основ делегування та тайм-менеджементу у процес управління персоналом;
• Опрацювання основних способів поведінки в конфліктах з персоналом.

1 . Технології постановки завдань. Делегування.

1.1 Принципи постановки цілей (модель SMART ).

1.2 Модель планування GROW.

1.3 Матриця Ейзенхауера.

1.4 Довгострокові, середньострокові, оперативні цілі; 

2. Мотивація персоналу компанії.

2.1 Теорія і практика мотивації.

2.2 Роль потреб особистості при мотивації персоналу.

2.2 Матеріальне стимулювання. Нематеріальне стимулювання.

2.4. Демотивація персоналу.

3. Методи управління.

3.1 Стилі управління персоналом.

3.2 Способи управління. Переконання. Конструктивна критика.

3.4 Технологія компліменту.

4. Контроль за виконанням поставлених завдань.

4.1 Організація системи контролю.

4.2 Зворотній зв’язок.

4.3 Алгоритм процесу контролю.

5. Вирішення конфліктів всередині колективу.

5.1. Стилі поведінки в конфлікті.

5.2. Управління конфліктом.

0 #