Люди

Тієнг Ченг: Малайзія – Австралія – Ужгород

22 Березня 2013 3 312

Тієнг Ченг народився у Малайзії, а виріс та навчався в Австралії. Сьогодні хлопець живе в Ужгороді. Нам він розповів про особливості життя іноземця в Україні та Закарпатті, зокрема.

– Як давно ти в Ужгороді?

– I first visited Ukraine in April 2012, and live in Uzhgorod from September 2012.

– Я вперше відвідав Україну у квітні 2012 року, а в Ужгороді почав жити з вересня 2012.

– Чим тут займаєшся? Де працюєш?

– In my past, I have worked as a TV presenter, car mechanic, and in philanthropy. My career is in IT. Now in Europe I am launching a new project to help business translates websites called TranslateKarate.

I have also worked in my own digital marketing agency for a few years. We help businesses to understand and use new technologies.

I love to learn and share my work and experiences and I am very excited for my presentation at the JavaScript Directions conference. Come say hi on March 24th!

Bali

– У минулому я працював і телеведучим, і автомеханіком, і займався благодійністю. Зараз моя кар’єра – це IT. Запускаю у Європі новий проект,  що займається перекладом веб-сайтів, компанія називається TranslateKarate.

Також я працюю у власному цифровому маркетинговому агентстві протягом декількох останніх років. Ми допомагаємо підприємствам освоювати нові технології.

Мені подобається вчитися і ділитися своєю роботою та досвідом, і я дуже радий, що зможу виступити на конференції JavaScript Directions. Приходьте, 24 березня – познайомимося!

– Чому ти приїхав до України?

– I want to spend some time exploring Europe. I love the culture, the food, coffee, and the people. So it’s great that I can visit Ukraine and stay here for as long as I can.

Bangkok

Bangkok

– Я хочу виділити деякий час на вивчення Європи. Я люблю вашу культуру, їжу, каву і людей. Це чудово, що я зміг відвідати Україну і залишатися тут так довго, як зможу.

– Розкажи про своє рідне місто та країну?

– I am from Malaysia and grew up in Australia. I have the best of both cultures. My Malaysian side loves eating (as Ukrainains love football), and my Australian culture loves to enjoy relaxing at the beach, and enjoying BBQ with friends.

Australia

– Я з Малайзії, а виріс в Австралії. Думаю, я взяв найкраще з обох культур. Моя малайзійська частинка любить попоїсти (як українці люблять футбол), а австралійська – любить відпочивати на пляжі, насолоджуючись барбекю з друзями.

Australia

– Ти ще навчаєшся?

– I studied Computer Science in Perth, Australia.

Australia

– Я вивчав комп’ютерні науки у Перті, Австралія.

– Що тобі подобається в Україні та в Ужгороді, зокрема?

– I love the Transcarpathia region. It’s beautiful, and I have enjoyed snowboarding, skiing, and horse-riding this year.

The food is also delicious. I love the fresh berries, and my favourite drink is raspberry tea, made from fresh raspberries. There is not many places in Australia, or Asia where you can enjoy this.

The cafe culture in Uzhgorod and Lviv is also fantastic. There are so many varieties of coffee, and different cafes to enjoy. The cakes are also interesting. It’s even better now that there is no smoking inside the cafes.

The people in Uzhgorod are also very friendly, and kind. I am still not used to how cars will stop for people to cross the road. This only happens in cities where drivers respect pedestrians, and not in my home country in Malaysia.

– Я люблю Закарпаття. Тут гарно, мені подобається займатися сноубордингом, кататися на лижах, займатися верховою їздою. Їжа тут також чудова. Я люблю свіжі ягоди, а мій улюблений напій малиновий чай, приготований зі свіжих ягід. Існує не так багато місць в Австралії та Азії, де ви можете скуштувати це.

Культура кав’ярень в Ужгороді та Львові також фантастична. Є так багато сортів кави та різноманітних кафе, де можна її скуштувати. Тістечка теж дуже смачні. А зараз усе ще краще, тому що у кафе не палять.

Люди в Ужгороді також дуже доброзичливі та добрі. Я ще досі не звик до того, що автомобілі зупиняються для того, аби люди перейшли дорогу. Це відбувається тільки у містах, де водії дуже поважають пішоходів, у моїй рідній країні такого немає.

– Чого тобі тут не вистачає?

– My family, and my dog. But Skype is a great tool to catch up with friends and family, and also my dog.

– Моєї сім’ї і собаки. Але Skype – прекрасний інструмент, щоб поспілкуватися з друзями, родиною та навіть собакою.

– Ти розумієш українську мову? Чи плануєш її вчити?

– I have ukrainian lessons two times a week. It’s not easy to learn, but Oksana, my teacher, is very patient with me. Some letters are very difficult to pronounce because we do not have such sounds in English, or Chinese.

Thai Elephant

– Я беру уроки української два рази на тиждень. Вчитися не просто, але Оксана, мій учитель, дуже терпляча до мене. Деякі літери мені дуже важко вимовляти, тому що у нас немає таких звуків в англійській або китайській.

– Які слова вже знаєш?

– I know important words like privet, dobre, sashlyk.

Australia

– Я знаю важливі слова: "привіт", "добре" та "шашлик". (ред. – сміється)

– Чи багато молоді в Ужгороді відгукують на твої запитання англійською?

– Most that I speak to can understand my english. There is also an English school, and english meetings on Sundays where ukrainians can meet and speak with other english speakers from England, America, and Australia.


– Більшість може зрозуміти мою англійську. Існує також англійська школа та англійські зустрічі по неділях, де українці можуть зустрітися і поговорити з іншими носіями мови з Англії, Америки та Австралії.

– Чи багато у тебе вже тут друзів?

– Maybe 20, 30? I have made friends from my trips to snowboard, skiing, and from my work.

Work

– Може 20, 30? Я подружився з тими, хто катався зі мною на сноуборді, лижах та з людьми з моєї роботи.

– Чи готуєш тут азійські страви? І чи звик вже до нашої кухні?

– Yes, there is rice in the market, so it is possible to cook Asian dishes. But Ukrainian cruisine is also very enjoyable. There are dishes with cheese, bread, and salo that is enjoyable. Also your dumplings are very nice.

Chinese Dumplings

– Так, я можу готувати тут азійські страви, бо рис у магазинах завжди можна придбати. Втім, я дуже люблю й українські круасани. Люблю страви з сиром, хлібом і салом. Крім того, мені подобаються ваші пельмені.

– У яких українських містах ти вже встиг побувати?

– Everywhere I travel in Ukraine, I have experienced something unique and special.

I love Lviv. I have travelled to many different cities, and it is my favourite. They have such beautiful architecture and their coffee is so amazing.

Yalta is also amazing. To have the sea and the mountains, it’s very beautiful, and their castles and history was a great place to visit and learn.

I’ve also visited Kiev and Sevestapol. Every city has many stories, every person has their own story. The food of a culture has a story. To travel and listen to their stories is my goal in travelling.

Yalta

– Де б я не був в Україні, усюди бачив щось унікальне та особливе.

Я люблю Львів. Я був у різних містах, але це моє улюблене. Тут така гарна архітектура і дивовижна кава.

Ялта теж прекрасна: море, гори – це дуже гарно. Їхні замки та історію варто відвідати та вивчити.

Я також побував у Києві та Севастополі. У кожного міста є багато історій, кожна людина має свою власну історію. Їжа певної культури – це теж історія. Подорожувати та слухати ці розповіді – головна мета моїх подорожей.

– Чи багато ти взагалі подорожуєш?

– A lot, maybe too much. Last year, I moved to Melbourne, and visited 10+ cities and 5 different countries. The year before, it was another 8+ cities, and 6 countries.

This winter, it was to explore places for snowboarding, such as Krasiya, and Pylpets. I have also been to Tatras in Slovakia.

In a few weeks, we plan a trip to Egypt, and in summer, I will explore France, Italy, Greece, Germany, and Monaco.

Life for me is to learn new things and explore and EAT! I consider myself very lucky to have the freedom and passion to do this. The joy of watching the sun rise over the beautiful ancient Angkor Wat temple in Cambodia is something of magic and beauty, to meet new friends wherever I travel, and to try new types of food. It’s a joy that is irreplaceable.

Australia

– Багато, може навіть занадто багато. У минулому році я поїхав з Мельбурна, і відвідав більше десяти міст і п’яти різних країн. У позаминулому році – більше восьми міст у шести країнах.

Цієї зими я катався на сноуборді у Красії та Пилипці. Крім того, я був у Татрах у Словаччині.

Через декілька тижнів планую поїхати до Єгипту, а влітку побачити Францію, Італію, Грецію, Німеччину та Монако.

Життя для мене – це навчання чомусь новому, новий досвід та смачна їжа. Я вважаю, що мені дуже пощастило мати свободу і пристрасть до цього. Радість спостерігати схід сонця над прекрасним древнім храмом у Камбоджі – це щось неймовірне та магічне. Знайомитися з новими людьми, куштувати нові страви. Це щастя, яке нічим не заміниш.

Росана Бісьмак, спеціально для Varosh.com.ua

Фото з приватної колекції Т’янга

0 #