Люди

Ребекка Гармс: Молоді потрібно дати надію і можливість залишитися в своїй країні

7 Червня 2019 503

Громадська організація «Київський Діалог» розпочинає роботу у Закарпатській області. Презентувати її старт до Ужгорода приїхали депутатка Європейського Парламенту, Ребека Гармс, керівниця проекту Київський Діалог у Берліні, Зільке Гюпер та керівниця проекту Київський Діалог у Києві Тетяна Лопащук.

Київський Діалог – це унікальна німецько-українська платформа для діалогу та обміну досвідом, яка об’єднує мультиплікаторів зі сфери політики, бізнесу, медіа та громадянського суспільства Німеччини та України для сприяння демократичному розвитку України.

 Ми поспілкувалися з пані Ребеккою Гармс та розпитати про її враження від Ужгорода, плани проекту та екологічні виклики. Далі – пряма мова українською та англійською мовами.


Громадська організація «Київський Діалог» відкрила не лише відділення в Ужгороді, але й має плани започаткувати проект по всій області, проект, що задіє молодь. Я дуже підтримую цю ідею, адже потрібно робити більше для того, щоб створити надію на розвиток в Україні, надію для молоді. Щоб молоді люди більше не думали: «Треба звідси виїхати», а навпаки – дати їм можливість залишитися вдома та влаштовувати своє життя тут.

Ужгород справді є містом дуже близьким до багатьох кордонів із країнами, які всі є членами ЄС. І тепер я розумію трохи краще наскільки це, напевно, дивне відчуття: бути настільки близько, мати стільки спільного по обидва боки кордону – і все ж залишатися поза межами Європи. Це відчуття залишиться в моїх спогадах і після повернення додому.

Решта питань, які ми сьогодні обговорювали, стосувалися екологічних складнощів та були пов’язані із економічним розвитком. На мою думку, область дійсно потребує розвитку. Але цей розвиток не повинен бути розрахований лише на короткочасні перспективи.

Карпати – це дуже важливий, унікальний регіон, зважаючи на різноманіття його флори та фауни, це єдині справжні гори в Україні. І все, що потрібно в ньому розвивати, має враховувати добробут та помірковані погляди населення регіону.

Звісно я бачу перспективи пов’язані із туризмом. Також – зі сталим сільським господарством, виробництвом високоякісних харчових продуктів. Взяти навіть цей конфлікт стосовно спорудження вітряків для вироблення енергії недалеко від Ужгороду – я бачу в цьому перспективи для інноваційної відновлювальної енергетики. Але ж і планування потрібно здійснювати вельми ретельно. Такі потужні проекти можуть знищити те, що є базою для довгострокових перспектив в регіоні.

Вважаю, що наступні вибори мали б також змінити розстановку пріоритетів у Верховній Раді. Знаю, що українська нація страждає від путінської війни та окупації частини країни. Це питання потрібно вирішувати, воно завжди буде пріоритетним. Але водночас, також, мусимо боротися із путінськими планами й іншим шляхом – за допомогою покращеного та стабільного розвитку в країні. Пріоритети на такий розвиток, це є і, наприклад, пріоритет на інновації в енергетиці. Це може створити багато робочих місць. Інновації, що враховують кліматичні особливості, не націлені проти економічного розвитку, навпаки: вони базуються на інноваціях у економіці та промисловості.

Щодо Закарпаття, я вже склала плани для себе і повернуся сюди пізніше, у вересні. В останні вихідні вересня я братиму участь у міжнародній конференції із захисту навколишнього середовища та ролі громадського суспільства та церкви на Закарпатті та в Україні. Тож ця країна вже ніколи мене не відпустить від себе. Більше того, я можливо навіть приділятиму більше уваги саме українським проблемам після закінчення мого терміну перебування в якості активного політика та спостерігача. Я вже веду переговори з деякими організаціями стосовно можливостей бути задіяною саме в Україні пізніше в цьому році.


English version

NGO «Kyiv dialogue» has opened not only an office in Uzhhorod but is also going to start a project here in wider region on youth and empowerment of young people in the region. I’m very much supportive of this idea because we have to do more to create hope for Ukrainian development, hope for young people not to think “we have to leave the country” but to let them make their plans to stay home and make their living here.

I discovered that Uzhhorod is really a place very close to many borders to countries which are all members of the EU. And I understand a bit better why this must feel strange: to be so close, have many similarities on both sides of the border – and to be out. So this is something I will take home.

And the rest we discussed – about environmental challenges connected also to economic development and I think the region really needs development. But the development should not be on short perspectives. The Carpathians are a very important, unique region, considering natural and bio diversity – these are the only real mountains in Ukraine. And everything that has to be developed there should respect the wealth of nature and also the wealth and wisdom of the people of this region.

Transcarpathian prospects are about tourism, clearly. Prospects can also be there with sustainable agriculture, production of high-quality food in the region. And also even with the conflict around the wind park close to Uzhhorod – I see perspectives for innovative renewable energy, but the planning has to be done in a very careful way. Mega projects will destroy or might destroy what is the fundamental for the sustainable development in the long-term perspective in the region.

I think the next elections should also change priorities a bit in the Ukrainian Parliament. I know that Ukrainians suffer from Putin’s war and occupation of parts of the country and we have to deal with this. This will always have to be the priority. But at the same time we also have to fight even with Putin’s ideas by developing the country in a better and sustainable way. Priority for sustainable development, priority for, for example, for energy innovations which also can create lots of jobs. Climate-friendly innovation is not against economic development but is based on innovation in economy and industry.

For Transcarpathia, I already made my next plans and I will come back to the region later in September. Last weekend of September I will participate in an international conference on nature protection and the role of civil society and churches in the Carpathians and for Ukraine. So this country will never “let me go” and I will concentrate maybe even more on Ukrainian issues after my period as an active politician and observer. I’m negotiating with some organizations on possibilities of my engagement in Ukraine, later this year.

Інтерв’ю: Росана Тужанська

Фото: Карл Смутко

Відео: Антон Рижих

0 #
# ребекка гармс # ужгород