СПЕЦПРОЕКТ

Nonstop decentralizace: co čeká na Zakarpatsko a Ukrajinu, a jak dosáhnout úspěchu „na místě“

ukenhurosk

Nový administrativně – teritorialní systém, dokončení formování sjednocených teritorialních společenství a nová státní strategie regionálního rozvoje, – jsou to nápravy,  které popisují zcela nový souřadnicový systém, ve které se bude Ukrajina v příštích letech rozvíjet.

Formování tohoto souřadnicového systému bylo dokončeno v roce 2020 – s “podivnou třešničkou na dortu“  v podobě městských voleb, které proběhly podle zcela nové legislativy, ale to je jiný příběh.

To však neznamená, že reformní proces skončil a změny se staly nevratnými a pro veřejnost srozumitelnými.

Očekávání a hodnocení lidí

Zejména podle průzkumu provedeného Nadací Demokratických iniciativ v srpnu a – září 2020 v rámci projektu Re: Open Zakarpattia pouze 15% Zakarpatců plně souhlasí s tím, že „decentralizační reforma poskytne zakarpatským apolečenstvím,  bez ohledu na jejich etnické složení, více příležitostí pro rozvoj “, přičemž 25% nesouhlasí a 20% uvedlo, že je pro ně obtížné reagovat. Z národnostních menšin v regionu, zejména Slováků, Maďarů, Rumunů a Romů, jsou výsledky o více horší.

Decentralisation 3

Alarmující jsou také odpovědi na otázku, čí mají Zakarpaty vliv na rozhodování ve svém městě nebo vesnici: 53,6% respondentů se přiznalo, že ve skutečnosti žádný vliv nemají. I když je to lepší ukazatel, než výsledky obdobného průzkumu z prosince 2018 (tehdy odpovědělo 66,7% Zakarpatů), kdy byla decentralizační reforma na Zakarpatsku blokována, ale pokrok  za 2 roky – skromný, a výzva k důvěře ke klíčové reformě na Ukrajině po revoluci Důstojnosti je mezi Zakarpaty stále malá.

Decentralisation 1

O těchto výzvách, nový souřadnicový systém, reformu a způsobu vytváření nových úspěšných historii na Zakarpatsku a na Ukrajině, diskutoval na samostatných panelech fóra Re: Open Zakarpattia, zástupce ministra Společenství a územního rozvoje Ukrajiny Ivan Lukerya, poslanec a předseda podvýboru Verchovní rady o otázkách administrativní – územní organizace Vitalij Bezgin, předseda Zakarpatské regionální státní správy Oleksij Petrov a výkonný ředitel Sdružení  měst Ukrajiny Oleksandr Slobozhan. Autor těchto řádků měl  štěstí, že byl moderátorem této konverzace, a zde je to nejdůležitější, co bylo řečeno. 

Decentralizační reforma – 1: 0 v náš prospěch

Na Zakarpatsku, stejně jako v jiných oblastech, byla dokončena první etapa územní a správní reformy, konaly se místní volby a své pravomoci získali nově zvolení poslanci místních zastupitelstev a úředníci místní správy.

Podle slov Ivana Lukeriho, první fáze územní a správní reformy a proces formování jednotných společenství prošla důstojně. Územní společenství se stala finančně, zdrojově a institucionálně životaschopná a nyní je hlavním úkolem Ministerstva pro místní a územní rozvoj rozvíjet jejich potenciál a celý region. 

To však vyžaduje odpovědi na klíčové otázky: jakým směrem se chce region a každá společnost vyvíjet individuálně. Jenom potom můžeme pochopit roli státu a vlády.

Jak vysvětlil Luker, stát v současné době mění své priority v plánovacím systému, odchází od podpory konkrétních regionů nebo společenství, místo řešení funkčních typů území. Tato filozofie je zakotvena ve Státní strategii regionálního rozvoje na období 2021–2027, která byla přijata v letošním roce.

Decentralisation 4

Co to znamená? Pokud se jedná o horskou nebo venkovskou lokalitu, bude mít stejné potřeby v různých regionech. V celé zemi proto musí fungovat stejný přístup a stejné příležitosti. Ministerstvo chce dále posílit role Regionální státní správy při koordinaci růstu společenstv, představením zastupce pro regionální politiku a územní rozvoj. Je nutné samostatně resetartovat regionální rozvojové agentury, aby byl vyvážen efektivní systém plánování, říká Ivan Lukerya.

Mimochodem, podle jednoho ze scénářů budou Agentury pro regionální rozvoj přeformátovány na kanceláře evropské integrace, které se již začaly otevírat v různých regionech Ukrajiny, zejména v Chersonu, v Dněpru.

Ředitel Sdružení ukrajinských měst Oleksandr Slobozhan říká, že dalším důsledkem nového souřadnicového systému je, že se teritoriální společenství staly konkurenty.

Konkurence, včetně státních prostředků, zaměstnanců, materiální a technické pomoci z jiných zdrojů. Vítězem bude ten, kdo systematicky přistupuje k práci a pracuje dopředu. To bude stimulovat každé společenství k rozvoji, zdůrazňuje Slobozhan. Nic ne dělát –  znamená zůstat stagnovat. Bez jasného vidění, bez rozvojových strategií bude společenstvo  pro investora nezajímavé. Tuto strategii nebude možné vyhrát, pokud strategie bude, ale pouze na papíře, bez skutečné implementace.

Decentralisation 9

 

Na druhou stranu, Slobozhan dodává, že skutečné plánovací dokumenty jsou dalšími zdroji, jako je Státní fond pro regionální rozvoj, odvětvová subvence atd. Koneckonců, musíte spolupracovat s místními podniky, které plní  rozpočet. Není třeba spěchat s jejím zdaněním, místo toho stimulovat jeho progresivní část ke zvyšování daňových příjmů.

Další možností už zítra

Poslanec Vitaliy Bezgin mysli, že na Zakarpatsko může čekat skutečné vítězství v případě přijetí návrhu zákona o stimulaci území a změny daňového zákoníku, které by změnily daňové pobídky pro rozvoj podnikání.

Mluvíme o vytvoření takzvaných svobodných ekonomických zón.

Podporoval a doplnil ho Oleksij Petrov, že region má skutečný potenciál stát se účastníkem  územího prioritního rozvoje. Taková zkušenost byla na Zakarpatsku na počátku dvou tisícních let a byla to vysoká dynamika ekonomického růstu.

Doporučujeme přečíst si o této zkušenosti v samostatném velkém článku Zakarpatský investiční zázrak, o kterém málokdo ví

Doufáme, že se Zakarpatsko  bude moci stát západní oblasti v tomto modelu (na Donbassu se plánuje vytvoření další volné ekonomické zóny). Kromě toho, Regionální státní správa systematický skouma finanční kapacitu každého společenství, sleduje změny indikátorů. A příští rok bude pro některé z nich výzvou, kvůli nepříliš uklidňujícím prognózům a určitému poklesu ekonomických ukazatelů. To jsou výzvy, které vytváří pandemie koronavirusu. Doufáme, že Zakarpatská regionální rada vytvoří další fond na podporu nových společenství.

Decentralisation 5

Podle Ivana Lukaeryu je důležité, aby díky nové politice kabinetu ministrů, mohl vedoucí Regionální státní správy s místní samosprávou předpovídat výši finančních prostředků, které mohou v příštích letech získat. To je velmi důležité v podmínkách, kdy žádný projekt na Ukrajině nelze realizovat za méně než rok. Zároveň mají místní samosprávy potenciál soutěžit o zdroje předkládáním kvalitních projektů. Svědčí o tom konkurence sektorových projektů. Bylo podáno asi 800 žádostí, z nichž je třeba vybrat 70. Díky velkému množství žádostí jsou však společností připravené a schopné se přihlásit. Jsou zapotřebí transparentní pravidla hry a priority. 

Nové silnice jako potenciál

Stát plánuje provést audit silniční infrastruktury, která je dostupná ve všech regionech, uvedl zastupce ministra pro místní rozvoj Ivan Lukerya. To je důležité pro to, aby pochopit, co skutečně existuje, co to znamená pro stát, region a společnost. Proto je možné stanovit priority, identifikovat zdroje pro údržbu a rozvoj.

Důležitým úkolem na začátku decentralizační reformy bylo zpřístupnění společenstv, a tato politika musí pokračovat.

„Pracuji ve městě – bydlím na vesnici.“ Je to filozofie, která funguje v mnoha státech Evropy. Dnes je také k dispozici Zakarpatům.

Je možné, že v tomto příběhu bude mít zvláštní roli okresní rady, které budou vytvářet dopravní spojení mezi společenstvími, dopravní plánování.

Místo toho Vitaliy Bezgin zdůrazňuje, že po skončení převodu majetku z úrovně okresů na úroveň společenství bude mít smysl, aby se okresní rady rozpustily, přinejmenším v těch, kde se nepředpokládají klíčové procesy. Hlavními prioritami budou region a společnost. Ve skutečnosti budou silnice důležité z hlediska státu, oblasti a konkrétních společenství.

Decentralisation 2

Strategie jako faktor růstu

Podle Ivana Lukerya je nyní Státní strategie regionálního rozvoje, na období 2021–2027, vychází z 3 klíčových priorit: regionální ekonomika, kvalitní služby (vzdělávání, medicína, odborné vzdělávání atd.) a „šití“ země.

Další krok musí podniknout region – určit, co pro něj znamená růst.

Nakonec  místní vládní společenství vyjadří svoji vizi. A to už může být široká škála úkolů, na které se společnost zaměří. Je možné, že na Zakarpatsku dojde k pokusu o realizaci projektů na základě veřejného a soukromého partnerství . První pokusy probíhají v regionech na východě. Ve skutečnosti to znamená, že spoločenství zajišťuje výrobní místo, a byznys –  zajišťuje technologii a vybavení. Ve výsledku můžeme získat nová centra kreativní ekonomiky, nový nádech dřevozpracujícího průmyslu atd.

Mimochodem, o formátu veřejného a soukromého partnerství se nejčastěji hovoří na Zakarpatsku, pokud jde o obnovení práce užhorodského letiště. Ale zatím bezvýsledně.

Decentralisation 8

Vedoucí Zakarpatské regionální státní správy Oleksij Petrov dodal, že probíhají práce nad strategii rozvoje Zakarpatka, která bude dokončena v blízké budoucnosti a dokument bude schválen Zakarpatskou regionální radou už VIII svoláním. Účastníci procesu se snaží, aby byl relevantní pro státní priority.

Zakarpatská regionální státní správa a osobně Oleksij Petrov, kterému se od fóra podařilo změnit jeho roli z „guvernéra“ na předsedu regionální rady, vidí dva silné směry rozvoje: industrializace a turistika.

Pandemie ukázala, že vzdálené výrobní trhy mohou představovat vážnou hrozbu pro udržitelnost výrobních řetězců EU. Zakarpatsko je „pod bokem“ a je prostorným trhem s lidským potenciálem a dostatkem příležitostí.

V tomto směru je prioritou zvýšení kapacity našich hranic. Nad tím už musíme pracovat teď, říká Petrov. První věcí, která se již začala realizovat – jsou kvalitní silniční tepny v regionu, které vedou k kontrolním bodům. Tato práce bude pokračovat i v budoucnu, ujistil Petrov. Souběžně s tím bude probíhat práce na rozšíření propustnostné infrastruktury na hranicich s EU. Kdýž Zakarpatsko získá účast také na FEZ, bude to mít šílený synergický efekt, je přesvědčen bývalý předseda regionální státní správy a nový předseda regionální rady.

V tomto ohledu doporučujeme se podívát na náš výzkum Izolovaní ve středu Evropy: jak překonat infrastrukturní zaostalost Zakarpatska 

Další oblastí je rozvoj turistických centrů. Prioritou jsou lyžařská střediska a termální koupaliště. Máme zde velký potenciál, protože sníh drží dlouho (i když podle některých odborníků jde o podmíněnou výhodu a brzy o něm bude podrobný příběh na Varoshu) a prameny jsou teplejší než v Maďarsku.

V určitém okamžiku nás samozřejmě zastaví jedna věc: nedostatek řádných dokumentů v místní správě. Tady mluvíme o rozvojových strategiích, strategiích posuzování vlivů na životní prostředí, dokumentaci územního plánování.  

Samozřejmě to všechno stojí spoustu peněz, které společností v současné době nemají. A budeme hledat příležitost tyto fondy najít. Ale společností take musí pracovat nad svým rozvoji už dnes. Žádná firma nebude chtít vstoupit bez dokumentů. Oleksandr Slobozhan dodává, že dokumenty by se měly nejen uchovávat, ale také by se mělo podle nich jednat. Strategie musí být ve všech ohledech inkluzivní, a místní samosprávy se jí musí při svých činnostech dodržovát. Proto plány sociálně-ekonomického a kulturního rozvoje, cílené programy, plánovací a urbanistická dokumentace – toto je seznam dokumentů, které komunita musí mít a provádět. Pokud  opravdu čeká na investora. 

Financování těchto potřeb bude poskytnuto v roce 2021 díky speciálnímu fondu vytvořenému v partnerství na mezinárodní úrovni, zdůrazňuje Ivan Lukerya. Objem specialního fondu je 62 milionů UAH. To nejsou velké peníze, ale mohou je získat společností na soutěžním základě, takže vše závisí na kvalitě aplikací a odpovědných i prioritních politikách. Obecně by společnosti dnes měly připravit  projekty podle priorit, aniž by se zaměřovaly na konkrétní soutěže. Měli by upřesnit, co společnost plánuje v příštích 3–5 letech. To bude důkazem závažností záměrů. 

Lukerya dále uvádí, že ministerstvo pro místní rozvoj se snaží zajistit, aby se zakarpatské společností mohly zúčastnít na Dunajském nadnárodním programu, který vytváří právní základ pro přijímání finančních prostředků z fondů EU a provádění společných projektů s členskými státy EU. To budou  další zdroje  pro rozvoj společností a posílení přeshraniční spolupráce. V roce 2022 se plánuje vytvoření fondu přeshraniční spolupráce, který bude spolufinancovat programy, které budou prováděny společně se zeměmi EU, jejichž hranice sousedí s ukrajinskými. 

Vitalij Bezgin sdílel plány Verchovné rady Ukrajiny. Podle nich se plánuje zavedení systému monitorování kapacity spoločenstv, aby každé společenstvi  mohlo sledovat svůj pokrok podle udržitelných indikátorů. Pro stát bude lepší identifikovat pobídky a priority, aby vyhověl potřebám společností pro rozvoj.

Reformy tedy pokračují a rok 2021 nebude jen zkouškou kapacity regionů v novém systému souřadnic, ale také šancí na rychlou kvalitativní změnu a nové historii úspěchu. Za rok vám o nich rádi povíme.

Усю панельну дискусію можна переглянути у відео:

Vladimir Feskov, expert na decentralizaci,

konkrétně pro Varosh

Головне фото – Сергій Гудак. Фото до матеріалу – Карл Смутко


Tento materiál poskytla společenská organizace Institut středoevropské strategie
za podpory Agentury USA pro mezinárodní rozvoj (USAID). Jeho vznik byl
umožněn podporou amerického lidu prostřednictvím Agentury USA pro
mezinárodní rozvoj (USAID). Za obsah materialu nese výhradní odpovědnost
společenská organizace Institut středoevropské strategie, a nemusí nutně odrážet
názory USAID nebo vlády USA. Obsah tohoto materiálu nesmí být reprodukován
nebo přenášen v žádné formě a žádným způsobem, graficky, elektronicky,
kopírováním nebo jiným způsobem bez řádného odkazu na původní zdroj.

ukenhurosk

0 #